Vacature Leerkracht groep 3 (zwangerschapsverlof)


Wij, ’t Koggeschip (onderdeel van Stichting KBA 
Nw West) in Amsterdam, zijn per 27 maart 2020 op zoek naar een nieuwe collega. Onze collega Jill gaat met zwangerschapsverlof. Wij zijn op zoek naar een: 

Leerkracht groep 3 
De functie is in eerste instantie tijdelijk. Het dienstverband zal bij goed functioneren uiteindelijk omgezet worden naar onbepaalde tijd op deze school, óf op een andere school van Stichting KBA Nw West. De functie wordt gewaardeerd in de L10 schaal van de cao PO. 

Wie ben jij? 
’t Koggeschip is op zoek naar een collega die ervan houdt om met kinderen te werken. Je vindt dat alle kinderen er mogen zijn. Als collega heb je een afgeronde, of bijna afgeronde opleiding aan de PABO. Verder vind je het uitdagend om lid te worden van een groot team op een grote school en vind je het fijn om intensief samen te werken in twee parallelgroepen. Daarnaast heb je ervaring met het leerlingvolgsysteem ParnasSys, of je kunt dit systeem snel je eigen maken. 

Wie zijn wij? 
‘t Koggeschip is een brede buurtschool in Geuzenveld met ruim 500 Amsterdamse kinderen uit alle windstreken. Verder heeft ‘t Koggeschip een groot bevlogen team met bijna 50 personeelsleden; een directeur en een adjunct-directeur, 3 intern begeleiders, 36 groepsleerkrachten waarvan zes zij instromers, 2 vakleerkrachten bewegingsonderwijs, 2 assistenten, 3 leraar ondersteuners, 1 conciërge en een administratief medewerkster en een school-assistente die afwisselend conciërge taken en assistent taken op zich neemt. Op deze grote school kun je dus altijd wel van én met iemand leren! Nieuwe collega’s kunnen rekenen op intensieve begeleiding en coaching! 

Wij dagen de kinderen uit zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met behulp van moderne leermethodes en een goed klassenmanagement. Daarbij houden wij rekening met individuele verschillen. Iedereen brengt zijn eigen ervaringen en belevingen mee. Wij voegen daar als school allerlei leerervaringen aan toe. In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat kinderen zich in de eerste plaats veilig en thuis voelen. 

Stichting KBA Nw West 
Stichting KBA Nw West telt zo’n 200-220 medewerkers. In totaal bestaat de stichting uit 1 ondersteunend bestuurskantoor en 7 basisscholen, verspreid over verschillende wijken van Amsterdam. 

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden van de stichting.  

De visie van de stichting luidt: Wij zijn een Amsterdamse leer- en leefgemeenschap waarin de ontwikkeling van onze Amsterdamse kinderen centraal staat. Een gemeenschap waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt: de kinderen, de ouders én de medewerkers. Iedere school heeft ruimte om zich vanuit eigenheid, zingeving en creativiteit te verbinden met de buurt en zo invulling te geven aan uitstekend onderwijs.  

Klik hier voor een filmpje van onze stichting. 

Solliciteren  
Je kunt contact opnemen met de directeur van de school, Jacqueline Wetter.  
Dit kan via de mail directie@tkoggeschip.nl of telefonisch 020-506198. De sluitingsdatum is 16 maart 2020. Heb je vragen? Bel of mail Jacqueline!