www.taalenrekenen.nl

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan.

http://www.taalenrekenen.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inspectie van het onderwijs. 

www.onderwijsinspectie.nl

www.bboamsterdam.nl/

Het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam, kortweg: BBO, is de vereniging van de schoolbesturen van het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs te Amsterdam.

Met welk doel zij zich verenigd hebben en wat ze willen bereiken, leest u op deze openbare site.

https://bboamsterdam.nl/