Klachtenregeling

Hoe goed scholen ook hun best doen, toch kan het voorkomen dat u als ouder/verzorger een klacht heeft. 

Wij gaan er van uit dat indien u een klacht heeft, deze in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen wordt opgelost. Indien dit niets oplevert, vindt overleg plaats met de directie van de school.

Pas wanneer ook dit niets oplevert, wordt de contactpersoon van de school ingeschakeld. In overleg met deze persoon wordt bekeken welke weg het best bewandeld kan worden.

Stichting KBA Nw West is aangesloten bij de geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO). Op de website van deze commissie: www.gcbo.nl  vindt u de procedure om uw klacht  zelf in te dienen. Via de knop  ‘commissies’ (rechtsboven)  komt u op een scherm waar u kiest voor de commissie die geldt voor het Katholiek primair onderwijs.