Gedragscode Ouders/Verzorgers

Ouders zijn voor KBA scholen volwaardige partners. Onze scholen betrekken ouders op veel manieren bij de school en bij het onderwijs. Zo is er op veel scholen een Ouderkamer of een andere ruimte waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast hebben scholen een cursusaanbod voor ouders en organiseren scholen themabijeenkomsten.  Op elke school is een Ouderraad en een Medezeggen- schapsraad (MR). Op het niveau van de stichting KBA kennen wij een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn.

Een school kan niet zonder afspraken. Voor de kinderen kennen wij de schoolregels die in de schoolgidsen staan. Ook voor ouders/verzorgers hebben wij, in overleg met de GMR, een Gedragscode opgesteld. Wij hebben dit vooral gedaan in het belang van de ouders zelf. Het naleven van de afspraken zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.

Wanneer u kiest voor één van onze scholen verklaart u zich akkoord met de Gedragscode ouders/verzorgers