Samenwerking tussen Stichting KBA Nw West en Day a Week School Amsterdam

Vanaf medio 2015 werken scholen van Stichting KBA Nw West samen met de Amsterdamse Day a Week School. Belangrijkste drijfveer hiervoor is dat we onze al leerlingen op het onderwijs willen geven dat bij hen past.

Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkwijzen en die behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan de basisschool hen kan bieden.

De leerlingen die deelnemen aan Day A Week komen één dag per week bijeen met leerlingen van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden. Ook zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De leerlingen worden via een speciale procedure uitgekozen, waarbij het om meer gaat dan het IQ.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.dayaweekschool.nl/ 

Stedelijk Toelatingsbeleid in Amsterdam

Als een kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen hiervoor aan te melden en in te schrijven. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 zijn geboren.

Er zijn een aantal stappen die ouders moeten nemen om hun kind aan te melden en in te schrijven voor de basisschool. De volgende animatie geeft de stappen duidelijk weer (na een klik op een fiets):  http://player.vimeo.com/video/119965956

Het Stedelijk Toelatingsbeleid zorgt voor een transparante, eerlijke en gelijktijdige plaatsing van kinderen. U leest hier meer over op de website: http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs