Leerkracht nieuwkomersklas

Wat vinden wij belangrijk?
Brede School de Springplank is op zoek naar een collega die pedagogisch en didactisch sterk onderlegd is. Je werkt graag met kinderen in de leeftijden 6-12 jaar. Ervaring - of affiniteit - met NT2 onderwijs is belangrijk in deze functie, evenals een goed klassenmanagement. Als kandidaat beschik je over analytisch vermogen en kun je dit koppelen aan handelings- en opbrengstgericht werken. Daarnaast vind je het leuk om een initiatiefrijk en enthousiast teamlid te zijn. Tot slot ben je proactief in de samenwerking en heb je een flexibele mentaliteit.

Wie zijn wij?
Brede School de Springplank is een aantrekkelijke brede basisschool in Amsterdam West. De school is gelegen in een mooi, ruim en licht schoolgebouw binnen de ring en in een wijk met grote diversiteit. Brede School de Springplank is een Jump-in school met veel aandacht voor voeding en sport. De school telt 225 leerlingen. De school kent een rijk aanbod aan naschoolse activiteiten en de school werkt goed samen met kindercampus Impuls. Het Expliciete Directe Instructiemodel staat centraal. Er is sprake van een stevige en zorgvuldige zorgcultuur.

Wat kunnen we jou bieden?
Brede School de Springplank is een school volop in ontwikkeling. Er wordt door het team hard gewerkt aan de onderwijskwaliteit. Er is grote betrokkenheid en enthousiasme bij de 25 collega's. Sinds kort heeft de school een nieuwe directeur, die op een ambitieuze en moderne wijze sturing geeft aan het team en de richting van de school. 

Brede School de Springplank maakt onderdeel uit van Stichting KBA Nw West, die op haar 7 basisscholen in Amsterdam Nieuw West, West, Zuid en Oost onderwijs verzorgt. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn essentieel en daarom ook de kernwaarden van de stichting.

De visie van Stichting KBA Nw West luidt:
Wij zijn een Amsterdamse leer- en leefgemeenschap waarin de ontwikkeling van onze Amsterdamse kinderen centraal staat. Een gemeenschap waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt: de kinderen, de ouders èn de medewerkers. Iedere school heeft ruimte om zich vanuit eigenheid, zingeving en creativiteit te verbinden met de buurt en zo invulling te geven aan uitstekend onderwijs.

Hoe kun je solliciteren?
Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf hierin herkent, horen wij graag van je!
Wij gaan ervan uit dat je als kandidaat onderwijsbevoegd bent en beschikt over de bij de functie passende kwaliteiten. De functie wordt gewaardeerd conform de cao voor het primair onderwijs.
 
Jouw brief en curriculum vitae kun je versturen ter attentie van Ronald van Hilst (directeur). We zien je reactie graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 25 mei 2019 tegemoet. Indien je vragen hebt over de vacature kun je contact opnemen met Ronald van Hilst via het telefoonnummer 020 - 6162553. Ook in de meivakantie kun je vragen per email stellen via directie@kbsdespringplank.nl. Je krijgt dan telefonisch of per email een snelle reactie terug.

Leerkracht Bovenbouw (0,4 FTE)

Wat vinden wij belangrijk?
Brede School de Springplank is op zoek naar een collega die pedagogisch en didactisch sterk onderlegd is. Je werkt graag met kinderen in de bovenbouw. Ervaring - of affiniteit - met taalontwikkeling is belangrijk in deze functie, evenals een goed klassenmanagement. Als kandidaat beschik je over analytisch vermogen en kun je dit koppelen aan handelings- en opbrengstgericht werken. Daarnaast vind je het leuk om een initiatiefrijk en enthousiast teamlid te zijn. Tot slot ben je proactief in de samenwerking en heb je een flexibele mentaliteit.

Wie zijn wij?
Brede School de Springplank is een aantrekkelijke brede basisschool in Amsterdam West. De school is gelegen in een mooi, ruim en licht schoolgebouw binnen de ring en in een wijk met grote diversiteit. Brede School de Springplank is een Jump-in school met veel aandacht voor voeding en sport. De school telt 225 leerlingen. De school kent een rijk aanbod aan naschoolse activiteiten en de school werkt goed samen met kindercampus Impuls. Het Expliciete Directe Instructiemodel staat centraal. Er is sprake van een stevige en zorgvuldige zorgcultuur.

Wat kunnen we jou bieden?
Brede School de Springplank is een school volop in ontwikkeling. Er wordt door het team hard gewerkt aan de onderwijskwaliteit. Er is grote betrokkenheid en enthousiasme bij de 25 collega's. Sinds kort heeft de school een nieuwe directeur, die op een ambitieuze en moderne wijze sturing geeft aan het team en de richting van de school. Brede School de Springplank maakt onderdeel uit van Stichting KBA Nw West, die op haar 7 basisscholen in Amsterdam Nieuw West, West, Zuid en Oost onderwijs verzorgt. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn essentieel en daarom ook de kernwaarden van de stichting.

De visie van Stichting KBA Nw West luidt:
Wij zijn een Amsterdamse leer- en leefgemeenschap waarin de ontwikkeling van onze Amsterdamse kinderen centraal staat. Een gemeenschap waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt: de kinderen, de ouders èn de medewerkers. Iedere school heeft ruimte om zich vanuit eigenheid, zingeving en creativiteit te verbinden met de buurt en zo invulling te geven aan uitstekend onderwijs.

Hoe kun je solliciteren?
Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf hierin herkent, horen wij graag van je!
Wij gaan ervan uit dat je als kandidaat onderwijsbevoegd bent en beschikt over de bij de functie passende kwaliteiten. De functie wordt gewaardeerd conform de cao voor het primair onderwijs.
 
Jouw brief en curriculum vitae kun je versturen ter attentie van Ronald van Hilst (directeur). We zien je reactie graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 25 mei 2019 tegemoet.
Indien je vragen hebt over de vacature kun je contact opnemen met Ronald van Hilst via het telefoonnummer 020 - 6162553. Ook in de meivakantie kun je vragen per email stellen via directie@kbsdespringplank.nl. Je krijgt dan telefonisch of per email een snelle reactie terug.

Vacature leerkracht voor groep 6

Ga jij samen met ons het verschil maken?
Brede school de Springplank is een kleurrijke en gemengde buurtschool met een sportief profiel in Amsterdam West. De school heeft 225 leerlingen en 25 gedreven en enthousiaste collega’s. Brede School de Springplank (Stichting KBA Nw West) zoekt per direct een nieuwe collega, namelijk een Leerkracht voor groep 6, 3 of 4 dagen per week (0,6 of 0,8 FTE)
 
Wie zoeken wij?

  • een leekracht die pedagogisch en didactisch sterk is onderlegd en een zeer goed klassenmanagement heeft
  • ervaring heeft met het werken in een combinatiegroep
  • grote affiniteit heeft met bovenbouwleerlingen
  • een enthousiast teamlid wil zijn
  • proactief kan en wil samenwerken

Wie zijn wij?

Brede School de Springplank maakt deel uit van Stichting KBA Nw West, die op haar 7 basisscholen in Amsterdam Nieuw West, West, Zuid en Oost kwalitatief passend onderwijs verzorgt. Kwaliteit, betrokkenheid en ambities zijn onze kernwaarden: medewerkers streven ernaar het maximale uit de leerling te halen, teamleden zijn betrokken bij de leefomgeving en thuissituatie van leerlingen en beschouwen de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind als essentieel. Belangrijke elementen van de visie van stichting KBA Nw West zijn:

  • We omarmen het geheel van levensbeschouwelijke, pedagogische, onderwijskundige en organisatorische kenmerken van de verschillende scholen.
  • Bijzonder goed onderwijs is onze ambitie.
  • We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stimuleren hen om hun eigen talent(en) te ontdekken en verder te ontwikkelen.
  • Onze leerlingen- en ouderpopulatie is zeer divers: we hechten waarde aan het respecteren van deze diversiteit en het leren van en met elkaar.
  • Op onze bassischolen staan normen en waarden als tolerantie en solidariteit centraal.

Waar staat de school voor?
Brede School de Springplank is een aantrekkelijke en mooie brede basisschool in Amsterdam West. De school is gelegen in een mooi, ruim en licht schoolgebouw binnen de ring en in een wijk met grote diversiteit. Brede School de Springplank is een Jump-in school met veel aandacht voor voeding en sport. Hiernaast kent de school een rijk aanbod aan naschoolse activiteiten. Ook is er een goede samenwerking met kindercampus Impuls. De school heeft een roerige periode achter de rug. Hierdoor loopt er momenteel een intensief traject op school om het opbrengstgericht en handelingsgericht werken en de instructievaardigheden te verbeteren. Het team is gemotiveerd gestart met de uitvoering van het bijbehorende plan van aanpak. In de onderbouw is implementatie van het werken met Kleuterplein zichtbaar. Het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI-model) wordt in de hele school geïmplementeerd. Tevens hebben wij veel expertise in huis met betrekking tot taalonderwijs en NT2. Daarnaast wordt de zorgstructuur sterker neergezet.

Hoe kun je solliciteren?
Jouw brief en curriculum vitae kun je versturen ter attentie van Ronald van Hilst (directie@kbsdespringplank.nl). We zien je reactie graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 1 april 2019 tegemoet.