Fulltime leerkracht groep 7

Oecumenische basisschool De Ark in Amsterdam (onderdeel van Stichting KBA Nw West) zoekt met ingang van na de zomervakantie (26 augustus) een leerkracht voor GROEP 7 (40 uur per week, fulltime).
 
Over de school
De Ark is een oecumenische basisschool met een prettige en veilige werksfeer.
Ouders, kinderen en leerkrachten zijn betrokken bij de school en vormen samen het kloppende hart van ons onderwijs. Onze school telt ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 9 groepen en heeft 17 personeelsleden. We streven naar blije en zelfstandige leerlingen, die hun eigen keuzes kunnen maken binnen onze steeds veranderende maatschappij. Dit bereiken wij door een breed aanbod te geven waarin ruimte is voor het ontdekken van talenten van leerlingen en leerkrachten.
 
Over ons onderwijs
We werken vanuit leerdoelen, waarbij we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en waarbij het basisaanbod uitgangspunt is. Instructies en lesstof worden afgestemd op deze onderwijsbehoeften; daarnaast werken we met:

 • De lessen en uitgangspunten van Vreedzame School;
 • Meerdere vakspecialisten: intern begeleider, vakleerkracht gymnastiek, vakleerkracht muziek, logopediste wekelijks op school, ouder-en kind adviseur wekelijks op school;
 • Kinderen werken met chromebooks vanaf groep 5;
 • Ons natuurlijke schoolplein met een mooie plaats voor buitenlessen;
 • Aandacht voor culturele vorming. Alle groepen treden een aantal keer per jaar op tijdens ons Ark-theater, dus ruimte voor expressie.

Wat kunnen wij jou bieden?

 • Begeleiding bij het inwerken (je krijgt een maatje);
 • Focus op persoonlijke ontwikkeling (niet alleen bij leerlingen, maar ook bij leerkrachten);
 • Een plezierige werksfeer;
 • Een diverse leerling populatie, dat maakt het onderwijs aan hen boeiend.

Wat verwachten wij van jou?

 • Dat je er echt voor gaat, niet alleen binnen de groep, maar ook samen met het team;
 • Zelfstandigheid en initiatief nemen en gevoel voor humor;
 • Flexibiliteit om op meerdere niveaus les te geven (gebruikmakend van het DIM);
 • Professionaliteit en een positieve samenwerkingshouding.

Wordt jij onze nieuwe collega?
Jouw brief en curriculum vitae kun je versturen ter attentie van Josje van Dijk (directeur).We zien je reactie graag zo snel mogelijk tegemoet, maar uiterlijk op 25 mei 2019. Indien je vragen hebt over de vacature kun je contact opnemen met Josje van Dijk via het telefoonnummer 020 – 6426212. In de meivakantie kun je vragen per email stellen via directie@de-ark.net  Je krijgt dan telefonisch of per email een reactie terug.

Fulltime leerkracht groep 8

Oecumenische basisschool De Ark in Amsterdam (onderdeel van Stichting KBA Nw West) zoekt met ingang van 8 april een leerkracht voor groep 8 (40 uur per week/fulltime). De vacature is in principe tot de zomervakantie (12 juli 2019) met uitzicht op verlenging hierna.

Over de school
De Ark is een oecumenische basisschool met een prettige en veilige werksfeer. Ouders, kinderen en leerkrachten zijn betrokken bij de school en vormen samen het kloppende hart van ons onderwijs. Onze school telt ongeveer 215 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. De school heeft 18 personeelsleden. Wij zijn een basisschool voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar. We streven naar blije en zelfstandige leerlingen, die hun eigen keuzes kunnen maken binnen onze steeds veranderende maatschappij. Dit bereiken wij door een breed aanbod te geven waarin ruimte is voor het ontdekken van kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten.

Over het onderwijs

 • Werken vanuit leer- en gedragsdoelen, waarbij we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en waarbij het basisaanbod uitgangspunt is. Instructies en lesstof worden afgestemd op deze onderwijsbehoeften;
 • Ruimte voor expressie en beweging;
 • Meerdere vakspecialisten. Denk aan een: intern begeleider, gedragsspecialist, logopediste, kinder-oefentherapeut;
 • Werken met chromebooks vanaf groep 5;
 • Het nieuwe en natuurlijke schoolplein met een mooie plaats voor buitenlessen;
 • Aandacht voor culturele vorming. Alle groepen treden een aantal keer per jaar op tijdens het Ark-theater.

Wat kunnen wij jou bieden?

 • Focus op ontwikkeling (niet alleen bij leerlingen, maar ook bij leerkrachten);
 • Een plezierige sfeer; 
 • Gebruik van de Engelse lessen in de groepen;
 • Expliciete directe instructie;
 • Begeleiding bij het inwerken.

Wat verwachten wij van jou?

 • Dat je er echt voor gaat, niet alleen binnen de groep, maar ook samen met het team; 
 • Zelfstandigheid en initiatief; 
 • Flexibiliteit om op meerdere niveaus les te geven (gebruikmakend van het DIM);
 • Professionalieit en een positieve samenwerkingshouding;
 • Last but not least: een goed gevoel voor humor.

Ben jij onze nieuwe collega?
Als deze vacature je aanspreekt, dan horen we graag van je! We zien je reactie graag zo snel mogelijk tegemoet, maar uiterlijk op 29 maart.

Oecumenische basisschool De ArkZuid Hollandstraat 7 
1082 EK Amsterdam
Tel: 020 642 6212
Josje van Dijk (directeur)
directie@de-ark.net
www.de-ark.net