Oecumenische basisschool De Ark

Zuid-Hollandstraat 7, 1082 EK Amsterdam

(T): 020-6426212 

(E): directie@de-ark.net

(W): www.de-ark.net

Directie: Dhr. Younes Hanin


De buurt

De Ark ligt in Buitenveldert, onderdeel van stadsdeel Zuid in het zuiden van Amsterdam. De school ligt in een rustige, groene omgeving en heeft verschillende voorzieningen in de nabijheid. We noemen het Gelderlandplein, het Gijsbrecht van Amstelpark, een klein winkelcentrum aan de Buitenveldertselaan en daarnaast natuurlijk ook diverse sportvelden in de onmiddelijke omgeving.. 

De school

Basisschool de Ark is een school met ruim 220 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Het schoolgebouw van de Ark is in het schooljaar 2002-2003 ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Er is een ruime hal met daaraan grenzend de groepslokalen en de hal voor de kleutergroepen met een  speellokaal  en twee  ruime groepslokalen . De speelplaats en de directe omgeving van de school is recent gerenoveerd en ook de ruime gymzaal is in 2011 geheel vernieuwd.
 Kortom:  een school om trots op te zijn. De verwachting is dat de Ark de komende jaren verder groeit naar 11 groepen. Om deze te kunnen  huisvesten is een opbouw gerealiseerd met drie lokalen. Ondanks deze groei zal de zo gewaardeerde kleinschaligheid behouden blijven.

Op dit moment hebben wij op school zelf een aantal naschoolse activiteiten voor onze kinderen, maar ook structurele naschoolse opvang is in het schoolgebouw aanwezig.

Peuterspeelzaal de Ark

Aan ons schoolgebouw is een paar jaar geleden een peuterspeelzaal gebouwd. Een erg gezellig geheel met een eigen speelplaats. De leidsters laten u graag hun onderkomen zien. Op deze voorschool-peuterspeelzaal wordt sinds kort gewerkt aan een inhoudelijk doorgaande lijn richting onze kleutergroepen.

Uitgangspunten

Wanneer de kinderen op school sterk verschillen in levensbeschouwelijke achtergrond, dan moet er op school aandacht besteed worden aan de grote religieuze tradities. Het kennismaken met andere culturen en de daarmee samenhangende godsdiensten is essentieel om in onze multiculturele maatschappij te kunnen samenleven.

De Ark is een school waar in een prettige sfeer gewerkt wordt aan het behalen van goede resultaten. Binnen een klassikale situatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillen die er tussen de kinderen bestaan. De Ark is een heel gezellige buurtschool, die ook bezocht wordt door kinderen die niet in de buurt wonen.  Er is veel aandacht voor bijzondere activiteiten zoals feesten en vieringen, maar ook voor theater- en muziekprojecten. Een en ander veelal in samenwerking met instanties van buiten de school.

De ouders zijn bij de Ark betrokken via de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Daarnaast is een groep ouders inzetbaar als zogeheten "actieve ouders" bij diverse activiteiten.

Zorg

Veel van onze kinderen hebben behoorlijk wat mogelijkheden en zijn vrij kansrijk. Toch hebben we ook op de Ark de leerlingenzorg goed geregeld. Zowel voor kinderen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben, als voor kinderen die gebaat zijn bij een uitbreiding en een verdieping van het programma. Ons schoolbestuur verschaft ons ten behoeve van de zorgverbreding extra formatie. 

De resultaten

De Ark scoort op de Cito-eindtoets boven het landelijk gemiddelde. De uitstroom naar het Voortgezet onderwijs is in de meeste gevallen volgens verwachting. In de schoolgids kunt u een en ander uitgebreid nazien. De gids is op school verkrijgbaar.

Het team

Naast de directeur, werken er op de Ark nog 9 groepsleerkrachten, een interne begeleider, 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 1 onderwijsassistente, een klassenassistente, een administratieve kracht en een conciërge. 
 

Kijkt u ook eens op onze website www.de-ark.net.