Barbaraschool, katholieke basisschool

Eikenplein 3,1092 CC Amsterdam

(T): 020-6650790

(E): info@barbaraschool.nl

(W): www.barbaraschool.nl

Directie: Mevr. Annemieke Raad


De buurt

De Barbaraschool ligt als enige van onze scholen in stadsdeel Oost. De Barbaraschool is al meer dan 125 jaar een begrip in de Oosterparkbuurt (zie In het nieuws). Het zeer karakteristieke gebouw is recentelijk gerenoveerd en voldoet aan de eisen voor het verzorgen van goed onderwijs. De school ligt prachtig aan het sfeervolle Eikenplein. Een deel van dit plein is verkeersvrij gemaakt en is ingericht als speelplaats voor de school.
In de afgelopen maanden zijn de entreehal en de grote hal zeer fraai gerenoveerd. Dit is uitgevoerd onder leiding van "Schoolwerk", een maatschappelijke ondernemning die voortgekomen is uit een ouderinitiatief van ouders van de Barbaraschool.

De school

Ook de Barbaraschool is een echte buurtschool. De leerlingen wonen vrijwel allemaal in de onmiddellijke omgeving van de school. In het schoolgebouw is ook een voorschool-peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang gehuisvest.  Aan de achterzijde bevindt zich de speelplaats voor de peuters en de onderbouwgroepen.

Onderwijs

Binnen de ontwikkeling van het onderwijs op de Barbaraschool is veel aandacht voor het zelfstandig werken binnen een goede klassenorganisatie. Men werkt aan het zogenaamde GIP-model.  Ook besteedt men veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en werkt men aan het voorkomen van  pestgedrag.
Met de inpandige peuterspeelzaal (voorschool) is veel overleg. Ook wat betreft de inhoudelijke afstemming.

Het team is, onder leiding van de nieuwe directeur en met begeleiding van de nieuwe interne begeleider druk bezig met onderwijsvernieuwingen. De inspectie heeft aangegeven blij te zijn met de vorderingen die gemaakt worden.

Het team

Het team bestaat uit 7 groepsleerkrachten, een interne begeleider, meerdere parttime zorgleerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek,  2 lokaalassistentes, een schoolassistent, een parttime administratieve kracht, een conciërge en natuurlijk een directeur.

Kijkt u ook eens op onze website www.barbaraschool.nl


In het nieuws: 125 jaar Barbaraschool

barbaraschool 1900

Tussen de weilanden en de koeien werd 125 jaar geleden de Barbaraschool geopend. Deze week viert de school in Oost feest en de hele buurt is uitgenodigd. Hoge glas-in-loodramen breken de muren, het Lam Gods kijkt neer op de zaal. Het podium, waar basisschoolleerlingen dansacts opvoeren ligt onder het balkon waar ooit het koor de kerkgangers toezong. Het katholieke verleden van de Barbaraschool in de Oosterparkbuurt is onmiskenbaar. De basisschool bestaat 125 jaar en het katholiek  voor de naam verwijst alleen nog naar de traditie. Iedereen is er welkom.

...

Er is een hoop veranderd, wiebelen mag gewoon en sinds 1965 staan er geen nonnen meer voor de klas. "We willen nu een plek zijn waar alle kinderen uit de buurt gemakkelijk naartoe kunnen", zegt directeur Cilia van Oostveen. Daarom wordt het 125-jarig bestaan gevierd met een buurtfeest.

(Artikel Het Parool 10 juni 2014)