basisschool De Henricus

Louis Naarstigstraat 1, 1063 EN, Amsterdam

 (T): 020-6133854 

(E): directie@sthenricus.nl

(W): www.sthenricus.nl

Directie: Dhr. Aziz el Amiri

 


De school

De Henricus, één van onze  basisscholen in stadsdeel Nieuw West. De school staat in een groene, ruim opgezette wijk en telt zo'n 220 leerlingen van verschillende komaf, kortom een gemengde school met volop mogelijkheden voor iedereen.
De school is gehuisvest in een prachtig, zojuist gerenoveerd gebouw; hierin is ook Voorschool de Henricus te vinden.  

 

De ouders

De betrokkenheid bij de school is goed. Ouders volgen met veel belangstelling het onderwijs van hun kind(eren). Er is een groep met actieve ouders die bij allerlei activiteiten hun inzet tonen.

Uitgangspunten

Vanuit onze identiteit vinden wij waarden als wederzijds respect, vertrouwen en rechtvaardigheid erg belangrijk. Wij vieren samen de katholieke feestdagen. Daarnaast bengen wij de kinderen kennis en respect voor elkaars geloofs- of levensovertuiging bij. Verder zorgen wij voor een vriendelijke, vertrouwde en vooral veilige leeromgeving. Wij menen dat kinderen zich hierin beter ontwikkelen.  Wij zijn sinds 2011 een Triple P school en hanteren de werkwijze van Positief opvoeden. We besteden veel aandacht aan het pedagogisch klimaat op school.

Het onderwijs

Op de Henricus ligt de nadruk op goed reken- en taalonderwijs. Dit vertaalt zich ook terug in goede resultaten van  ons onderwijs.
Binnen de jaarklassen wordt er steeds meer rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Wij streven naar uitdagend onderwijs voor alle kinderen. Klassikale momenten worden afgewisseld met tijd voor zelfstandig werken. Leerkrachten dienen te kunnen omgaan met verschillend leren en met verschillende organisatievormen. Het onderwijs richt zich op een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.

We slagen er in goede tussentijdse resultaten te behalen en ook op de Cito-eindtoets scoren wij op het niveau dat men van een goede basisschool mag verwachten. In onze schoolgids vindt u een en ander uitgebreid terug.

Naschoolse activiteiten

De school neemt deel aan het Schatkamerproject. Dit is een project vanuit het stadsdeel waarbij kinderen na schooltijd activiteiten krijgen aangeboden. Een en ander natuurlijk op vrijwillige basis en gratis. Het kan dan gaan om sport, muziek, dans, fotografie, schaken, etc.
Ook kunnen kinderen na schooltijd deelnemen aan Z@P. Onder begeleiding van sportmedewerkers spelen de kinderen in ons Zoneparc.

Voor- tussen- en naschoolse  opvang

In de nieuwste bijlage bij de Schoolgids kunt u alles lezen over de mogelijkheden die Zoneparc biedt voor de tussenschoolse opvang (het overblijven). Ook de naschoolse opvang is bij ons goed geregeld. U kunt kiezen uit twee aanbieders (Impuls en Partou) Beide brengen en halen onze leerlingen naar en van school. De opvang is vlak in de buurt van school gesitueerd.

Ons team

Naast de groepsleerkrachten heeft de school een vakleerkracht voor gymnastiek. Ook hebben wij twee interne begeleiders, onderwijsassistenten en een conciërge. De directeur is dhr. Aziz el Amiri Arnault.

Wilt u nadere informatie, bel ons even!

Ook op onze website kunt u alle informatie vinden. (www.sthenricus.nl)