Gedragscode personeel

Voor alle medewerkers van onze KBA-scholen hebben wij enige tijd geleden ook een gedragscode opgesteld.

Deze gaat vooral over de wijze waarop we op onze scholen willen omgaan met elkaar en met de kinderen, over afspraken met betrekking tot situaties die zich kunnen voordoen en over afspraken die wij maken met onze medewerkers .

 

Gedragscode personeel (herzien december 2008) (pdf)>>