Over Stichting KBA

Stichting KBA Nw West is het bestuur van zeven basisscholen in Amsterdam. Het betreft vijf katholieke scholen en twee oecumenische scholen. Onze scholen zijn verspreid over de stadsdelen Nieuw-West, West, Zuid en Oost. De stichting heeft een Directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

Bezoekadres: 

Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen 

Telefoon:  020 - 6182572
E-mail:      kantoor@stkba.nl

Directeur-bestuurder: Jeroen Knigge 
E-mail:                          directie@stkba.nl

Raad van Toezicht

Dick de Boer:  voorzitter  
Frank Schaaij: financiën/bedrijfsvoering  
Marjolein Jetten: HRM  
Roeleke Vunderink:  governance & juridisch  
Mattie Smits-Jansen:   onderwijs & kwaliteit         (per 01-09-2019)    

Beloningsbeleid

Bezoldiging directeur-bestuurder conform Bestuurders CAO PO
Voor bezoldiging leden RvT zie bestuursverslag 2018