Koersplan 2015-2019

 

 

 

Begin 2015 hebben het bestuur en de GMR van stichting KBA Nw West ingestemd met 

‘Naar bijzonder goed onderwijs’,  het Koersplan 2015-2019.

Dit plan schetst de ontwikkeling die stichting KBA Nw West de komende jaren wil doormaken.  

Het Koersplan vormt het fundament voor de schoolplannen van de scholen die deel uitmaken van stichting KBA Nw West.

Beleidsplan 2011-2015

Elke vier jaar maken wij, net als onze scholen, een nieuw beleidsplan. Daarin beschrijven wij de stand van zaken op dat moment en de plannen en doelen voor de komende vier jaar. Jaarlijks evalueren  wij de stand van zaken en beschrijven dit in ons Jaarverslag.

Hieronder treft u de tekst van ons beleidsplan aan als pdf bestand.


Strategisch beleidsplan (pdf).